Home » , » Η έννοια της μοναξιάς... μια καινοτόμος οπτική για την ανάπτυξη υγιών ατόμων και σχέσεων

Η έννοια της μοναξιάς... μια καινοτόμος οπτική για την ανάπτυξη υγιών ατόμων και σχέσεων

Στο γραφείο, αλλά και στην απλή καθημερινή αλληλεπίδραση με άτομα του στενού και ευρύτερου κοινωνικού πεδίου ζωής και δράσης, η «μοναξιά» ως πρόβλημα κατέχει κεντρική θέση. Είναι πολλές οι καταθέσεις ψυχής που αναφέρουν τη μοναξιά ως κάτι εξαιρετικά επώδυνο. 

Μοναξιά ως έλλειψη επικοινωνίας εκτός αλλά και εντός σημαντικών σχέσεων (οικογενειακών, φιλικών, συναισθηματικών). Μοναξιά ως έλλειψη συντροφικότητας. Μοναξιά ως βίωμα απροσδιόριστου κενού που συνοδεύεται από συναισθήματα θλίψης, θυμού, άγχους και ανασφάλειας.
 
Παράλληλα, είναι αρκετές οι αναφορές ατόμων για την αδυναμία να μείνουν έστω για λίγο χρονικό διάστημα μόνοι και την επακόλουθη εμπλοκή τους σε ακατάλληλες και εξαρτητικές σχέσεις που ουσιαστικά δεν τους ταιριάζουν, τους ταλαιπωρούν και δεν προάγουν σκέψεις και συναισθήματα ζωογόνα για την ύπαρξη και την υγιή συνύπαρξη. Τι τους κάνει να αντιδρούν έτσι; Η απάντηση έχει ήδη δοθεί: «Δεν αντέχεται η μοναξιά! Δεν μπορώ να μείνω μόνος/η μου».

Σ αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το εκάστοτε πλαίσιο ζωής που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ισχύουσες κοινωνικές, πολιτισμικές, πολιτικές και οικονομικές συνιστώσες και τον δυτικό τρόπο σκέψης, έχει βαθύτατες επιρροές στον τρόπο δράσης και διαχείρισης του εαυτού και των διαπροσωπικών σχέσεων.

Ξεκινώντας όμως επαγωγικά και εστιάζοντας στο άτομο θα μπορούσαμε να δώσουμε μια νέα διάσταση στην έννοια της μοναξιάς. Επιχειρώντας να αναλύσουμε ετυμολογικά την έννοια μοναξιά μπορούμε να διακρίνουμε δύο συνθετικά μέρη: μόνη + αξία! Να η άκρη του νήματος! Η μοναξιά κάθε ατόμου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η μόνη, η μοναδική του αξία.

Καθένας έχει μια μοναδική αξία που οφείλεται απλά και μόνο στην ύπαρξη του, σ΄ αυτό που είναι. Ας γυρίσουμε λίγο πίσω στην αρχή της ύπαρξης. Όταν γεννιέται ένα μωρό έχει τόση αξία απλά και μόνο γιατί είναι μια μοναδική νέα ζωή, συνιστά μια μοναδική ύπαρξη! Δεν φέρει τίτλους, δεν έχει επιτύχει οικονομικά, συναισθηματικά , κοινωνικά ή οικονομικά, κι όμως είναι ότι πιο σημαντικό και φέρνει τόση χαρά σε γονείς και περιβάλλον απλά γιατί υπάρχει! Σε δεύτερο επίπεδο αυτή η ύπαρξη θα περάσει σε κατακτήσεις και επιτεύγματα, επιτυχίες και αποτυχίες, αλλά θα έχει μοναδική αξία ανεξάρτητα απ όλ’ αυτά.

Ας δούμε πώς συνδέονται τα παραπάνω με το οδυνηρό βίωμα της μοναξιάς. Ο φόβος του να μείνει κανείς μόνος έχει τη ρίζα του στο φόβο να μείνει αντιμέτωπος με τον ανεπαρκή εαυτό του, όπως νομίζει. Είναι ο φόβος να δει και να αναγνωρίσει τη μοναδική του αξία που πιστεύει πως από μόνη της δεν υπάρχει. Συνεπώς πολλές φορές συνάπτει σχέσεις εξάρτησης που περιμένει κάθε στιγμή να πάρει πληροφορίες για την αξία του ή αντίστοιχα σχέσεις που τον υποβιβάζουν και τον φθείρουν, αλλά είναι καλύτερα απ’ το να είναι μόνος.

Εδώ προκύπτει εύλογα το ερώτημα: «Πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει το φόβο τής μοναξιάς και να δημιουργεί υγιείς, ισότιμες σχέσεις με τους άλλους;» Είναι πρωτίστης σημασίας να δει, να νοιώσει, να εκτιμήσει, να αποδεχτεί την «μον(η)-αξία» του και να νοιώσει ασφαλής με τον εαυτό του και τα ιδιαίτερα χαρίσματα που συνοδεύουν την ύπαρξή του (που πιστεύει πως δεν υπάρχουν ή δεν είναι αρκετά). Στη συνέχεια, θα είναι ανοιχτός και έτοιμος να προχωρήσει σε μια επένδυση-σχέση με ένα άλλου εξίσου μοναδικό και σημαντικό πρόσωπο, που θα μοιράζονται και θα χαίρονται κοινές στιγμές αλλά και ξεχωριστά ο καθένας τις δικές του δημιουργικές στιγμές.

Πώς μπορεί άλλωστε κανείς να σκεφτεί μια παραγωγική και κερδοφόρο επένδυση, όταν ο ίδιος δεν γνωρίζει και δεν εκτιμά την αξία του κεφαλαίου προς επένδυση, δηλαδή του εαυτού του; Συμπερασματικά, η μοναξιά θα μπορούσε να πάψει να μας φοβίζει και να γίνει αντιληπτή ως η μοναδική αξία του καθένα που, όταν την εξερευνήσουμε και την αναγνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι, είναι βέβαιο πως θα αντέχουμε μόνοι παρά σε ακατάλληλες σχέσεις. Κατά συνέπεια, αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες να συνάπτουμε σχέσεις δημιουργικές με άλλα αυτόνομα και ισχυρά «μον-αξιακά» άτομα με στόχο την υγιή συνύπαρξη και τη δημιουργική αλληλεπίδραση.

ΛΙΝΑΣ ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗ
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια
e-mail:ldendralidi@yahoo.com
Share this article :

 
Copyright © 2018 DoctorCV.gr - All Rights Reserved
Design by Εκδόσεις ΦΗΓΟΣ